ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προσφορές


  • Πρακτικά/Εκθέσεις Αξιολόγησης για σκοπούς ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων του ΤΔΔΠ (συγκεντρωτική κατάσταση)
  • Πρακτικό Ανάθεσης για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Προμηθειών

  • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού