ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
'Εργα / Μέτρα / Δράσεις Εκσυγχρονισμού


Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας σε οριζόντια θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και των μεταρρυθμιστικών δράσεων που προωθούνται στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης με βάση το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, διεξήχθησαν μελέτες από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σε συνεργασία με το ΤΔΔΠ και την Προεδρία της Δημοκρατίας (Υφυπουργό παρά τω Προέδρω ως αρμόδιου για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας).Τα θέματα αυτά σχετίζονται με την υιοθέτηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης , τους τρόπους ανέλιξης και την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, του συστήματος αμοιβών, καθώς και την ενίσχυση της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.Στρατηγικό Σχέδιο ΤΔΔΠ 2018-2020 (μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, σελ. 38-44)
  • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού