Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη


Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Γενικά

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), αποτελούν, για την Κύπρο, την πρώτη εφαρμογή της ιδέας του “One-Stop-Shop” για τους πολίτες, δηλαδή, την παροχή πολλών δημοσίων υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής. Πρόκειται για ένα καινοτόμο βήμα προς τη δημιουργία μίας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης που να λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, παρέχοντας ψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Με τα ΚΕΠ αλλάζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να διακινούνται τα έγγραφα και να μη μετακινούνται οι πολίτες από Υπουργείο σε Υπουργείο, ή από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Την ευθύνη για την εποπτεία, συντονισμό και ανάπτυξη του θεσμού των ΚΕΠ έχει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Από τη λειτουργία του πρώτου ΚΕΠ στη Λευκωσία το 2005, ο θεσμός έχει εξελιχθεί σημαντικά σε ποικίλους άξονες. Το δίκτυο των ΚΕΠ επεκτάθηκε με τρόπο ώστε να λειτουργούν δύο ΚΕΠ στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, ένα ΚΕΠ στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου καθώς και 2 περιφερειακά στην Πόλη Χρυσοχούς και στο Πελένδρι. Περαιτέρω, το 2018 συστάθηκε η Μονάδα Κάτω Πύργου, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου, και λειτουργεί μια φορά ανά δεκαπενθήμερο.

Το ΚΕΠ είναι ένας χώρος ο οποίος συστεγάζει εκατό και πλέον δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από διάφορα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες και απαλλάσσει τον πολίτη από την υποχρέωση να μετακινείται από το ένα Τμήμα στο άλλο ή να διακινεί έγγραφα μεταξύ δύο ή περισσότερων Υπηρεσιών. Παρά τη μικρή γεωγραφική κατανομή του νησιού, οι επιπτώσεις για τους πολίτες από το θεσμό των ΚΕΠ ήταν αξιοσημείωτες. Από την ίδρυση του πρώτου Κέντρου (Δεκ. 2005) μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, τα ΚΕΠ παρείχαν συνολικά περίπου 11,1 εκ υπηρεσίες προς τους πολίτες καθώς και 3,6 εκ υπηρεσίες πληροφόρησης τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, το 2020, τα ΚΕΠ παρείχαν κατά μέσο όρο περίπου 3.000 υπηρεσίες σε ημερήσια βάση. Το ΤΔΔΠ συνεχίζει τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών, με την επέκταση και βελτίωση του θεσμού των ΚΕΠ και μέσω της προώθησης μέτρων για την περαιτέρω βελτίωση της παροχής υπηρεσιών.

Σημαντικό κομμάτι στην επιτυχία ενός έργου όπως είναι τα ΚΕΠ είναι η συμβολή του προσωπικού και η ικανότητα του να ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις προκλήσεις που του παρουσιάζονται. Γι’ αυτό και η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕΠ δεν περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Επεκτείνεται και περιλαμβάνει, σε συστηματική βάση, την καλλιέργεια κι άλλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η εξυπηρέτηση πολιτών, η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η επαγγελματική συμπεριφορά. Η ένταξη αξιών και αρχών στο θεσμό, όπως συνέπεια, υπευθυνότητα, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση αποτέλεσε μέρος του σχεδιασμού και της ταυτότητας του θεσμού, ενώ είναι πάντα μέρος κάθε νέας δράσης και της καθημερινής λειτουργίας και εποπτείας των ΚΕΠ. Στόχος είναι η δημιουργία νέας κουλτούρας στον εργασιακό χώρο με επίκεντρο τον πολίτη, η οποία να βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των μελών του προσωπικού και στη θετική προσέγγιση και επικοινωνία με τους πολίτες.

Η σημαντικότερη εξέλιξη όμως του θεσμού αφορά στον τρόπο λειτουργίας του, με στόχο, κυρίως, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών: οι πολίτες θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας εξυπηρέτησης, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και να επισκεφθούν. Στα πλαίσια του στόχου αυτού, από το 2015 τα ΚΕΠ εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 9001, το οποίο αφορά αφενός στην τυποποίηση των διεργασιών εξυπηρέτησης και εσωτερικής λειτουργίας και αφετέρου στη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής τους σε όλα τα ΚΕΠ.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τα ΚΕΠ προσφέρουν δύο ειδών υπηρεσίες: (α) υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου, όπως η έκδοση κάρτας νοσηλείας και πιστοποιητικού γέννησης/θανάτου και (β) υπηρεσίες για τις οποίες παραλαμβάνονται αιτήσεις, οι οποίες διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες για επεξεργασία και διεκπεραίωση, όπως είναι η έκδοση ταυτότητας, διαβατηρίου και άδειας οδήγησης, καθώς και η παραλαβή αιτήσεων για ένα αριθμό χορηγιών και επιδομάτων.

Τα ΚΕΠ σήμερα προσφέρουν πέραν των 100 δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται από τα ακόλουθα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης.

Περαιτέρω παρέχεται τηλεφωνική εξυπηρέτηση από το κάθε ΚΕΠ στο οποίο ο πολίτης μπορεί να απευθύνει τις απορίες του σ’ ότι αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται στα ΚΕΠ (γενικές πληροφορίες, κριτήρια κτλ.), να ενημερωθεί για τα έγγραφα που χρειάζονται για την διεκπεραίωση της κάθε υπηρεσίας και να διευθετήσει ραντεβού για επί τόπου εξυπηρέτηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας των ΚΕΠ καθώς και αναλυτικό πίνακα των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορείτε να βρείτε στις συνδέσεις που ακολουθούν.

Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού σε όλα τα ΚΕΠ είναι συνεχές από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο κατόπιν διευθέτησης ραντεβού, η οποία γίνεται τηλεφωνικώς καλώντας το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ μέσω του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου, με παγκύπριο αριθμό 22309100.

Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών για τα ΚΕΠ

Στα πλαίσια της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001, διεξάγεται κάθε τρία χρόνια Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών, με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης πολιτών του θεσμού των ΚΕΠ ως εργαλείο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη το 2014 από ιδιωτικό οίκο συμβούλων και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2020 από το ΤΔΔΠ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Η έρευνα του 2020 διεξήχθη τον Σεπτέμβριο με ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν πολίτες σε όλα τα ΚΕΠ, κατά την περίοδο 14/9/2020 - 25/9/2020. Αξιοποιήθηκε δείγμα 2,497 ερωτηματολογίων παγκύπρια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 97% των πολιτών δήλωσε πολύ ικανοποιημένο ή ικανοποιημένο συνολικά από τα ΚΕΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΠ 2020.pdfΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΠ 2020.pdf



Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΠ 2020.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 434,98Kb)
4.2021.pdf Υπηρεσίες που προσφέρονται στα ΚΕΠ 28.4.2021.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 288,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ανακοίνωση - Ariadni_etairies_April2021.docx
(Μέγεθος Αρχείου: 194,17Kb)
12.2021.pdf Στοιχεία Επικοινωνίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη 7.12.2021.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 320,79Kb)

No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/01/2022 04:28:10 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού