Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Δημόσια Διοίκηση και ΕΕ


Συμμετοχή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN)
 • Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ "Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης" (Staff Regulations)
 • Συμμετοχή της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης στο DISPA και EIPA
 • Συμμετοχής
 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  CyprusFlightPass

  CyprusFlightPass

   Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

  Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

  Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

  Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  Ενημέρωσέ με

  Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Τελευταία Ενημέρωση στις: 05/08/2021 08:42:22 AM
   

  © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού