ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες για εξετάσεις για δημόσιους υπαλλήλους (μη ενδοτμηματιικές εξετάσεις). Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται δυνάμει του Κανονισμού 18(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών Κανονισμών) του 1991 έως 2006 και είναι οι ακόλουθες:

  • ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  • Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
  • Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
  • Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία

  • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού