ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εξετάσεις για Δημόσιους Υπαλλήλους


Πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες για εξετάσεις για δημόσιους υπαλλήλους (μη ενδοτμηματιικές εξετάσεις). Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται δυνάμει του Κανονισμού 18(1) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών Κανονισμών) του 1991 έως 2006 και είναι οι ακόλουθες:

  • Εξέταση στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
  • Εξέταση στις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες και στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους και Γενικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς Αποθηκών
  • Εξέταση στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Κανονισμούς και στις Γενικές Διατάξεις
  • Εξέταση στην Κυπριακή Νομοθεσία

  • © 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Οικονομικών,
    Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού