Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.


13/01/2022 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση Λειτουργού για θέματα Πληροφορικής στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, Υφυπουργείο, Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28 Ιανουαρίου 2022)

08/12/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ Εσωτερική Αγορά Εργασίας Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση/μετάθεση ενός (1) Λειτουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στην Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων

06/12/2021 - ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 10/12/2021

18/11/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση/ μετάθεση ενός (1) Λειτουργού από το μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση στη Διπλωματική Αποστολή στο Αμμάν, για εκτέλεση προξενικών καθηκόντων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03/12/2021)


CyprusFlightPass

CyprusFlightPass

 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ασφαλές Διαδίκτυο

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/01/2022 02:54:09 PM
 

© 2010 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού