Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.


13/11/2019 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, για απόσπαση στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες για κάλυψη των εργασιών των Ομάδων Εργασίας Αφρικής (COAFR) και Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ACP), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συναφών θεμάτων στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 27/11/2019)

13/11/2019 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση Λειτουργών στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για απασχόληση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων (Ημερομηνία Λήξης υποβολής αιτήσεων: 28.11.2019)

24/09/2019 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, για απόσπαση οκτώ Λειτουργών στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση τους στη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για διαχείριση Ευρωπαϊκών Θεμάτων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/10/2019)

24/09/2019 - Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Τουριστικού Λειτουργού στα Γραφεία Πληροφοριών στις Πλάτρες και στην Πόλη Χρυσοχούς (Ημερομηνία Λήξης υποβολής αιτήσεων: 8/10/2019)

24/09/2019 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση από (μόνιμο) προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στην Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στην Πρετόρια, για εκτέλεση προξενικών καθηκόντων και άλλης διπλωματικής φύσεως καθηκόντων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 7/10/2019)

02/09/2019 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας/των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 16/09/2019)

23/08/2019 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 20 Σεπτεμβρίου 2019)


 Έρευνα Ικανοποίησης Πολιτών

Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)

Δήλωση Στοιχείων
Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου των Ευρύτερων Εναλλάξιμων Κατηγοριών

Σχέδιο Μεταθέσεων Έκτακτου Εναλλάξιμου Προσωπικού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημόσιων Υπαλλήλων

Ενημέρωσέ με

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Τελευταία Ενημέρωση στις: 18/11/2019 08:53:41 AM
 

© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού