ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Δημοσιοποίηση Αναγκών)


Καλωσορίσατε στον ιστότοπο της «Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία». Μέσω του ιστότοπου αυτού, οι υφιστάμενοι υπάλληλοι (μόνιμοι και εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου) μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Η δημιουργία του ιστότοπου βασίζεται στην σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14.01.2015 (Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.03.2015), με την οποία αποφασίστηκε η εγκαθίδρυση μηχανισμού εσωτερικής αγοράς εργασίας. Με την εγκαθίδρυση του μηχανισμού αυτού προωθείται η δημιουργία του απαιτούμενου περιβάλλοντος, στο οποίο οι διάφορες Υπηρεσίες θα ανταγωνίζονται τόσο για την προσέλκυση, όσο και για την διατήρηση ποιοτικά καλού προσωπικού, και οι υπάλληλοι θα ανταγωνίζονται για μετακίνηση/ απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, για εκτέλεση καθηκόντων τα οποία τους ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, απαμβλύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με την ελλιπή πρόσβαση των ιδίων των υπαλλήλων σε ευκαιρίες για μετακίνηση/ απόσπαση για εκτέλεση άλλων καθηκόντων.

24/06/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση/ μετάθεση ενός (1) Λειτουργού από το μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση στην Διπλωματική Αποστολή στη Γενεύη, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 9/7/2021)

14/06/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από μόνιμο προσωπικό ή από εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση και απασχόληση στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 5/7/2021)

14/06/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση/ μετάθεση από μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και τοποθέτηση του στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 28/6/2021)

04/06/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου για απόσπαση στο Υφυπουργείο Τουρισμού, για απασχόληση στον Κλάδο Διασφάλισης Ποιότητας (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 18/6/2021)

01/06/2021 - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) (Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 15/06/2021)


© 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών,
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού