ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκδόσεις


 • Εγχειρίδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας των Αρχείων στη Δημόσια Υπηρεσία - Γ΄έκδοση - 2011
 • Ενιαίο Θεματικό Σύστημα Ταξινόμησης
 • Ταξινόμηση Οργανικών Θέσεων 2009
 • Ταξινόμηση Οργανικών θέσεων 2008
 • Ταξινόμηση Οργανικών Θέσεων Βάσει Μισθοδοτικής Κλίμακας - Προϋπολογισμός για το Έτος 2007
 • Ταξινόμηση Οργανικών Θέσεων Βάσει Μισθοδοτικής Κλίμακας-Προυπολογισμός για το έτος 2006
 • Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
 • Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση: Καινοτόμες και άλλες Εκσυγχρονιστικές Πρακτικές

 • © 2010 - 2021 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Οικονομικών,
  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού