Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΩΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
1439 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους:

Κα. Ιωάννα Μαρκίδου
Τηλ.: +357 22601229, +357 22601182
Φαξ: +357 22602749
Ηλεκτρ. ταχυδ.: pdm@mof.gov.cy