Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


.Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 30 September 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 31 March 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile - 31 December 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 31 December 2021
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 30 September 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile - 30 September 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMedium - Term Public Debt Management Strategy 2022 - 2024
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 30 June 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile - 30 June 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of Central Government 31 March 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile - 31 March 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 31 December 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31 December 2020
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30 September 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30 September 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMedium -Term Public Debt Management Strategy 2021-2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30 June 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30 June 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31 March 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 31-Mar-2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 31-Dec-2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Funding Plan 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus economy newsletter November 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30 September 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatInvestors Presentation
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30-Sep-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Management Strategy 2020-2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus economy newsletter August 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30-Jun-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30 June 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatInvestors Presentation
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus economy newsletter June 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 31-Mar-2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31 March 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus economy newsletter March 2019
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic debt risk indicators 31-Dec-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31-Dec-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 31-Dec-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus economy Newsletter December 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30-Sept-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30-Sept-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter July 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Risk Indicators Q2-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding Debt of central government 30-Jun-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30-June-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31-Mar-2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter May 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter February 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Funding Plan 2018
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Risk Indicators Q4-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Risk Indicators Q2-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 31-Dec-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Maturity Profile 30-Sept-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Dec-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Sept-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Jun-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Mar-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter December 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter September 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter August 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter June 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter March 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter January 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2017
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Dec-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Sept-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Jun-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Mar-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter November 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter September 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter April 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter February 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatMedium Term Debt Management Strategy 2016-2020
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Dec-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Sept-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Jun-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Mar-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter December 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter October 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter August 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter June 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter April 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter February 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2015
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Dec-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Sept-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 30-Jun-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOutstanding debt of central government 31-Mar-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter December 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter October 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter August 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter June 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter February 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2014
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCyprus Economy Newsletter Dec. 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2012
Hide details for [<font class="simpletitle">]2012[</font>]2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2012
Hide details for [<font class="simpletitle">]2011[</font>]2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q4-2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q3-2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q2-2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatPublic Debt Quarterly Bulletin Q1-2011
Hide details for [<font class="simpletitle">]2010[</font>]2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAnnual Public Debt Management Report 2010