Επόμενες δημοπρασίες


    Ενδεικτικό Πρόγραμμα Δημοπρασιών Γραμματίων του Δημοσίου
    Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019Α/Α
Ημέρα
Ημερομηνία
Έναρξη Ισχύος
Διάρκεια
Λήξη
1
Δευτέρα
8/7/2019
12/7/2019
13 εβδομάδες
11/10/2019
2
Δευτέρα
29/7/2019
2/8/2019
13 εβδομάδες
1/11/2019
3
Δευτέρα
26/8/2019
30/8/2019
13 εβδομάδες
29/11/2019
4
Δευτέρα
7/10/2019
11/10/2019
12 εβδομάδες
3/1/2020
5
Παρασκευή
25/10/2019
1/11/2019
13 εβδομάδες
31/1/2020
6
Δευτέρα
25/11/2019
29/11/2019
13 εβδομάδες
28/2/2020
7
Δευτέρα
23/12/2020
3/1/2020
13 εβδομάδες
28/3/2020

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιο πάνω Πρόγραμμα Δημοπρασιών είναι ενδεικτικό. Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους θα εκδίδει έγκαιρα, ξεχωριστή ανακοίνωση πριν από τη διεξαγωγή κάθε μιας από τις προαναφερόμενες δημοπρασίες.