Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τιμές Καυσίμων

Τιμές Καυσίμων
ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Οι τιμές πετρελαιοειδών θα αναρτίζονται από το μήνα Ιανουάριο 2014 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do), στην ενότητα "Στατιστικά" της αρχικής σελίδας.


Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.xls