Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Τιμές Καυσίμων

Τιμές Καυσίμων
ΤΙΜΕΣ AV-JET-A1


Οι τιμές AV-JET-A1 θα αναρτίζονται από το μήνα Ιανουάριο 2014 στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do), στην ενότητα "Στατιστικά" της αρχικής σελίδας.


Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.xls
Κατεβάστε το αρχείο Excel ΤΙΜΕΣ AV JET PRICES - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.xls