ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΑποστολήΚύρια αποστολή των Υπηρεσιών είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών τους. Δηλαδή των διάφορων κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, σχολικών εφορειών, Δήμων και της Εθνικής Φρουράς. Για εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού οι Υπηρεσίες φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων τους και διατηρούν αποθήκες σε όλες τις επαρχίες των ελεύθερων περιοχών της Δημοκρατίας, για την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση των πελατών μας.

Παράλληλα οι Υπηρεσίες είναι αρμόδιες για:
α) Την τροφοδοσία των εγκλωβισμένων μας,
β) Την προμήθεια αδασμολόγητων ειδών σε δικαιούχους των Ηνωμένων Εθνών και Διπλωματικού Σώματος, μέσω του Κυβερνητικού Γραφείου Προμηθειών,
γ) Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου με δημόσιους πλειστηριασμούς.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε, αναλόγως, όπως πιο κάτω:
Αρχείο Υπηρεσιών
Αριθμός τηλεφώνου: 22601132, 22601248, 22601254
Αριθμός τηλεομοιοτύπου: 22605012
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: smichael@mof.gov.cy

Ανώτερη Λειτουργό - Σύμπλεγμα Αποθηκών ΤΚΑΠ, κα. Κατερίνα Χαλλούμα Ηρακλέους
Αριθμός τηλεφώνου: 22865307
Αριθμός τηλεομοιοτύπου: 22865392
Ηλεκτρονική διεύθυνση: khallouma@dgps.mof.gov.cy


Νέοι, αξιόπιστοι/υπεύθυνοι προσφοροδότες, είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι.
Στα πλαίσια του ευγενούς ανταγωνισμού, ελπίζουμε στη βοήθεια σας για συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών μας και μακρόχρονη συνεργασία με σας!


_______________________________________________
© 2013 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Οικονομικών
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών