Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών


Καλωσορίσατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Οι Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών στα πλαίσια των προσπαθειών τους για εκσυγχρονιμό και διεύρυνση των συνεργατών τους , προσφοροδοτών/προμηθευτών , έχουν δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό αυτό χώρο συνάντησης και μεταβίβασης χρήσιμων πληροφοριών.

Σκοπός της ιστοσελίδας μας είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία των Υπηρεσιών μας με τους οικονομικούς φορείς/προσφοροδότες/προμηθευτές , που θέλουν να χρησιμοποιήσουν , τον εύκολο αυτό τρόπο επικοινωνίας, για αμοιβαίο όφελος.

Οι Υπηρεσίες μας γνωστοποιούν όλους τους τρέχοντες διαγωνισμούς, στο πεδίο πιο κάτω. Σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε και την εβδομαδιαία κυβερνητική εφημερίδα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, όπου είναι δημοσιευμένες και εκεί όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών.

Eισηγήσεις για βελτίωση της ιστοσελίδας μας είναι ευπρόσδεκτες . Καλή ξενάγηση και χρήση!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
Λόγω του ότι το Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών μετονομάστηκε σε Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, έχει αλλάξει και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας μας.
Για αυτό το λόγο σας γνωστοποιούμε ότι δεν θα υφίσταται πλέον η προηγούμενη σελίδα του Τμήματος.
Παρακαλείστε όπως αναζητάτε με τα νέα δεδομένα τις Υπηρεσίες ή αποθηκεύσετε την παρούσα ιστοσελίδα στα δεδομένα σας.