Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Διοικητικά Πρόστιμα: πρόσθετος φόρος /χρηματικές επιβαρύνσεις/τόκος


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Διοικητικά Πρόστιμα: πρόσθετος φόρος /χρηματικές

Hide details for Μη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζΜη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί
Επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €100 ή €200 ανάλογα της περίπτωσης.

Show details for Μη έγκαιρη καταβολή φόρουΜη έγκαιρη καταβολή φόρου
Show details for TόκοςTόκος

Τελευταία Ενημέρωση στις:

24/03/2021 07:50:09 AM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top