Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Διοικητικά Πρόστιμα: πρόσθετος φόρος /χρηματικές επιβαρύνσεις/τόκος


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Διοικητικά Πρόστιμα: πρόσθετος φόρος /χρηματικές

Show details for Μη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζΜη έγκαιρη υποβολή Δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί
Hide details for Μη έγκαιρη καταβολή φόρουΜη έγκαιρη καταβολή φόρου
Επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% και χρηματική επιβάρυνση 5%.

Hide details for TόκοςTόκος
Επιβάλλεται τόκος υπερημερίας, λόγω παράλειψης ή καθυστέρησης στην εξόφληση οφειλόμενων ποσών προς το Τμήμα Φορολογίας.

Τελευταία Ενημέρωση στις:

24/01/2023 09:12:00 AM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top