Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Κεντρικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

Back To Top