Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Διακοπή Λειτουργίας των Συστημάτων


Το Τμήμα Φορολογίας σας πληροφορεί ότι λόγω προγραμματισμένης ενημέρωσης των λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών του Τμήματος, τα πιο κάτω συστήματα πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα για κάποιο χρονικό διάστημα το Σάββατο 24/7/2021 μεταξύ 10:00-14:00.

Επηρεαζόμενα Συστήματα:

VAT Refund, OSS, MOSS, VIES, Tax Portal


Σημειώνεται ότι για τα Ευρωπαϊκά συστήματα θα ειδοποιηθεί το ITSM.Back To Top