Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Επιβολή και Είσπραξη τέλους 0,4% σύμφωνα με τον, περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, Νόμο

Back To Top