Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Αποτελέσματα Αναζήτησης

 Η Αναζήτησή σας με: "stamp duty"

1: 
2: Stamp Duty Calculator20-08-05-stamps-final_with_password_v4.xlsm
3: 
VAT rates 1. Standard VAT Rate : 19% (applied since 13/1/2014) It is chargeable on all taxable supplies of goods and services and on imported goods unless goods or ...
4: 
In Time Payments (a) via internet banking, excluding Stamp Duty Tax, using the payment reference number, which appears in the "Statements of Due Amounts" at the Tax...
5: Ν.19/1963:Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος του 1963,όπως τροποποιήθηκεStamp Duty 63-02_12_2021.pdf


  1 - 5 από 5

Back To Top