Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Εξυπηρέτηση κοινού η οποία προϋποθέτει επιβεβαίωση πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά προς το Τμήμα Φορολογίας

Back To Top