Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογική Κατοικία


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Φορολογικός Kάτοικος Kύπρου- κριτήρια και προϋποθέσεις

Φυσικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν πληρεί τα κριτήρια που καθορίζονται είτε από τον κανόνα των 183 ημερών είτε από τον κανόνα των 60 ημερών.

• Κανόνας 183 ημερών - ένα άτομο διαμένει στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού / ημερολογιακού έτους.

• Κανόνας 60 ημερών - ένα άτομο πληρεί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(i) παραμένει στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες ·
(ii) δεν μένει για διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών σε άλλο κράτος ·
(iii) δεν είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους ·
(iv) ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Κύπρο ή / και παρέχει μισθωτές υπηρεσίες στην Κύπρο ή / και κατέχει γραφείο σε εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο ·
(v) έχει μόνιμη κατοικία στην Κύπρο την οποία κατέχει ή ενοικιάζει ·

Τελευταία Ενημέρωση στις:

24/01/2023 09:11:59 AM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top