Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Συντελεστές Εισφοράς ΓεΣΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1/3/2019
28/2/2020
1/3/2020
31/3/2020
1/4/2020
30/6/2020
1/7/2020
και μετά
Μισθωτοί
1,70%
2,65%
1,70%
2,65%
Εργοδότες
1,85%
2,90%
1,85%
2,90%
Αξιωματούχοι
1,70%
2,65%
1,70%
2,65%
Συνταξιούχοι
1,70%
2,65%
1,70%
2,65%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι
2,55%
4,00%
2,55%
4,00%
Εισοδηματίες (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα κ.λπ.)
1,70%
2,65%
1,70%
2,65%
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας
1,65%
4,70%
1,65%
4,70%Back To Top