Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών ανέρχεται σε ποσοστό 20% και επιβάλλεται, πλήν ορισμένων περιπτώσεων, σε κεφαλαιουχικά κέρδη που προκύπτουν μετά την 1/1/1980, από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στην Κύπρο ή μετοχών εταιρείας που βρίσκεται στην Κύπρο και έχει ακίνητη ιδιοκτησία.

Για τους πίνακες αξιών πληρθωρισμού πατήστε εδώ.

Back To Top