Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης και Ανακαιφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης και Ανακαιφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat03_02_2020 Brexit και VIES.pdf


Back To Top