Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φόρος Κληρονομιάς


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Φόρος Κληρονομιάς

Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιάς σε σχέση με πρόσωπα που απεβίωσαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

Ο διαχειριστής της περιουσίας του αποθανόντος έχει υποχρέωση να υποβάλει κατάσταση Ενεργητικού και Παθητικού εντός 6 μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Τελευταία Ενημέρωση στις:

12/04/2021 01:23:47 PM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top