Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Αποφυγή Διπλής Φορολογίας


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Ανεξάρτητα από το είδος του εισοδήματος, σε περίπτωση που εμπλέκονται περισσότερες από μία φορολογικές αρχές, το εισόδημα θα φορολογηθεί στο συμβαλλόμενο κράτος όπως καθορίζεται από τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Όταν η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας καθορίζει σε ποιο συμβαλλόμενο κράτος φορολογείται, τότε θα εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία της χώρας φορολόγησης.

Η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι ένα άτομο (διασυνοριακοί μετακινούμενοι, αποσπασμένοι εργαζόμενοι, διευθυντές εταιρειών ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου) φορολογείται στη Δημοκρατία εάν είναι φορολογικός κάτοικος ή εφόσον οι υπηρεσίες του παρέχονται στη Δημοκρατία. Εάν ένα άτομο λαμβάνει αμοιβές διευθυντών ανεξάρτητα από τις ημέρες στη Δημοκρατία, φορολογείται στη Δημοκρατία νοουμένου ότι η εταιρεία που καταβάλλει τις αμοιβές είναι κάτοικος Κύπρου και δεν προνοείται κάτι διαφορετικό στη σχετική Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Περιοδεύοντες καλλιτέχνες ή αθλητές φορολογούνται στη Δημοκρατία για την δραστηριότητα που ασκείται στη Δημοκρατία.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους που είναι μόνιμοι κάτοικοι στη Δημοκρατία και λαμβάνουν σύνταξη από άλλη χώρα, το συμβαλλόμενο κράτος που θα φορολογηθεί εξαρτάται από τη σχετική Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Κύπρος με τη χώρα από την οποία καταβάλλεται η σύνταξη.

Για να δείτε τις συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες συμβάσεις πατήστε εδώ.
Τελευταία Ενημέρωση στις:

07/09/2020 11:07:56 AM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top