Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Αποχώρηση Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ και Μετακινήσεις Αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Δημοκρατία μετά την 1.1.2021

Αποχώρηση Ηνωμένου Βασίλειου από την ΕΕ και Μετακινήσεις Αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Δημοκρατία μετά την 1.1.2021Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatBREXIT και μετακινήσεις αγαθών.pdf


Back To Top