Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

ΔιατάγματαΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 101/2002:Καθορισμός Παιδικών Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 264/2004:Ο περί Στατιστικών Συναλλαγών μεταξύ Κρατών Μελών Νόμος του 2004
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 203/2010:Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος (Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους (01/05/2010 μέχρι 31/12/2010)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 54/2011:Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος (Παραδόσεις νερού)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 51/2013:Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος (αποκομιδή απορριμμάτων και επεξεργασία αποβλήτων)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 23/2014:Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 324/2015:Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος (παράδοση υγραερίου σε κυλίνδρους)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 423/2015:Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος (Ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 313/2017:Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος (Αναγνωρισμένες Σχολές Ναυτικής Εκπαίδευσης)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 385/2019:Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος (Πίνακας Α)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 427/2019:Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων (καλλιτεχνικές εκδηλώσεις)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 145/2020:Απόδοση φόρου από ορισμένες κατηγορίες προσώπων - Διάταγμα με βάση το άρθρο 23
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 170/2020: Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) Διάταγμα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π.268/2020 Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π.629/2020 Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 229/2021:Τροποποίηση του Έβδομου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 263/2021:Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 525/2021:(Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 102/2022:(Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 208/2022:Τροποποίηση του Πέμπτου και Δωδέκατου Παραρτήματος) (Αρ. 2)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 423/2022:Τροποποίηση Όγδοου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 8/2023:Τροποποίηση Έκτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 102/2023:Τροποποίηση του Έκτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 134/2023: Τροποποίηση του Πέμπτου και Έκτου Παραρτήματος
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 291/2023: Τροποποίηση του Πέμπτου και Έκτου Παραρτήματος) (Αρ. 2) Διάταγμα του 2023

Back To Top