Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Δείτε εδώ την υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του ΦΠΑ που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Τελευταία Ενημέρωση στις:

06/07/2022 02:58:38 PM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top