Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Έφορος Φορολογίας


Χαιρετισμός Εφόρου Φορολογίας κ. Γιάννη Τσαγκάρη


Με χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.

Το Τμήμα Φορολογίας συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2014, ως αποτέλεσμα της ενοποίησης του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φ.Π.Α., η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους και στην καλύτερη διαχείριση των φορολογικών νομοθεσιών.

Το έργο της ενοποίησης αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση τόσο για το προσωπικό του Τμήματος, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.


Ως ενιαίο Φορολογικό Τμήμα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας σύγχρονης φορολογικής αρχής, με νέα δομή και διαδικασίες που να επιτρέπουν την αποτελεσματική διαφύλαξη των φορολογικών εσόδων του κράτους, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικής διοίκησης.


Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται ο πολίτης, με έμφαση στην εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών για βελτίωση των υπηρεσιών που του παρέχονται, καλύτερη εξυπηρέτηση, δίκαιη αντιμετώπιση και πλήρη διαφάνεια.


Στόχος μας, να διευκολύνουμε και να ενθαρρύνουμε την προσπάθεια εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης, προωθώντας και εφαρμόζοντας σε πλήρη κλίμακα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.


Σε αυτά τα πλαίσια, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην προώθηση αλλαγών που να ενδυναμώνουν τη σχέση μας με τους πολίτες, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους και τη δέσμευση τους για ορθή φορολογική συμπεριφοράΓιάννης Τσαγκάρης

Έφορος Φορολογίας


Back To Top