Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ημερολόγιο☉  Καταληκτική Ημερομηνία Yποβολής Δήλωσης INTRASTAT για τον μήνα Νοέμβριο 2019

☉  Καταληκτική Ημερομηνία (α) Yποβολής της Δήλωσης ΦΠΑ (ΤΦ 1004) και (β) πληρωμής του ΦΠΑ, για την Φορολογική Περίοδο που λήγει στις 31/10/2019

Back To Top