Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ημερολόγιο☉  Καταληκτική Ημερομηνία Yποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας VIES για τον μήνα Νοέμβριο 2019

Back To Top