Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικό Ημερολόγιο

Όταν η ημερομηνία, συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιο πάνω δεν εφαρμόζεται για τις Δηλώσεις και Πληρωμές στην Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS/IOSS)☉  10/10/2022 - Yποβολή Δήλωσης ΦΠΑ (ΤΦ 1004) και πληρωμής ΦΠΑ, για την Φορολογική Περίοδο που λήγει 31/08/2022

☉  10/10/2022 - Yποβολή Δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Σεπτέμβριο 2022

Back To Top