Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικό Ημερολόγιο

Όταν η ημερομηνία, συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιο πάνω δεν εφαρμόζεται για τις Δηλώσεις και Πληρωμές στην Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS/IOSS)☉  30/09/2023 - Υποβολή Δήλωσης και Πληρωμή για το καθεστώς Εισαγωγής στην μονοαπευθυντική θυρίδα (IOSS), για τη Φορολογική περίοδο Αυγούστου 2023

Back To Top