Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες - Δεκέμβριος 2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δεκέμβριος 2020.pdf