Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 138/2016Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ_138_2016-1.pdf