Back To Top

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή προσφοράς. Όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων συμβάσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e-Procurement (www.eprocurement.gov.cy).

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μέσω:

· τηλεφώνου στο αριθμό +357 22605050 από τις 8:00 μέχρι τις 18:00

· ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cyepro-helpdesk@eurodyn.com και eprochelpdesk@treasury.gov.cy

· υποστηρικτικών οδηγών και βίντεο στον ιστότοπο https://www.eprocurement.gov.cy/epps/viewInfo.do?isPopup=true&section=userManual

Τελευταία Ενημέρωση στις:

15/05/2020 11:20:17 AM