Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση: Πρόσληψη Λογιστών Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 18 Φεβρουαρίου 2022


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (κλ. Α9, Α11 και Α12)


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι δύο (22) Λογιστών, Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση των Διευθύνσεων Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης και Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, καθώς και της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, για σκοπούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ευθύνης τους.

Για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, τα απαραίτητα προσόντα καθώς και το έντυπο αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τα συνημμένα έντυπα πιο κάτω. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 11η Μαρτίου 2022.ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση για Λογιστές Ορισμένου Χρόνου στο ΓΛτΔ.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠροκήρυξη Λογιστών Ορισμένης Διάρκειας στο ΓΛτΔ.docx