Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την Κύπρο από τη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει στα κράτη μέλη της από το 2017, έχει προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικών δελτίων για κάθε χώρα στα οποία συνοψίζονται η τεχνική υποστήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα, καθώς και τα νέα έργα που έχουν εγκριθεί για το 2021.
Η τεχνική βοήθεια παρέχεται μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP), το οποίο από φέτος μετονομάστηκε σε Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI).
Μπορείτε να συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο για την Κύπρο πιο κάτω:


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatDG REFORM - Ενημερωτικό δελτίο Κύπρου.pdf