English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

1. Νομική Πρόνοια
 • «Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος αρ. 133(Ι) του 2006». Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4092 και ημερομηνία 20 Οκτωμβρίου 2006.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα.
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα.

2. Σκοπός της σχετικής νομοθεσίας
Η παράνομη παραγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Η διάθεση των εμπορευμάτων αυτών αποστερεί τους δημιουργούς από την ανταμοιβή τους για το έργο που έχουν δημιουργήσει, μειώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία για νέες επενδύσεις με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την παραγωγή νέων προϊόντων, συνιστά κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών και προωθεί άλλες παράνομες δραστηριότητες, όπως το οργανωμένο έγκλημα και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Το Τμήμα Τελωνείων, λόγω της φυσικής του παρουσίας στις εισόδους και εξόδους της Δημοκρατίας και της αποκλειστικής του εξουσίας να διενεργεί ελέγχους σε εμπορεύματα για τα οποία υποβάλλεται διασάφηση για διάθεσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους ή όταν εισάγονται ή εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, τίθενται σε καθεστώς αναστολής, επανεξάγονται ή τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καταπολέμηση των αδικημάτων σε βάρος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία αυτή επισφραγίζει τον πιο πάνω ρόλο του Τμήματος, παραχωρώντας του αποκλειστικές εξουσίες κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υποψία ότι εμπορεύματα:

 • είναι εμπορεύματα παραποίησης ή απομίμησης·
 • είναι πειρατικά εμπορεύματα·
 • παραβιάζουν:
  • διπλώματα ευρεσιτεχνίας προϊόντος·
  • συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας·
  • εθνικό ή κοινοτικό τίτλο προστασίας των φυτικών ποικιλιών·
  • δικαιώματα σε εμπορικά σήματα·
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·
  • ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις·
  • γεωγραφικές ονομασίες·
  • δικαιώματα σε βιομηχανικά σχέδια.
3. Πρόνοιες, διαδικασίες και έντυπα
Οι πρόνοιες της νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων δικαιωμάτων, οι διαδικασίες και τα έντυπα που επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας καλύπτονται από το σχετικό Συνοπτικό οδηγό.

4. Επικοινωνία με το Τμήμα Τελωνείων

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων πρέπει να γνωστοποιούν όποιες πληροφορίες τυχόν διαθέτουν, όπως και πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες παραδόσεις εμπορευμάτων. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατό λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές τον εντοπισμό ύποπτων αποστολών και θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον προορισμό, το όνομα του τελωνείου, όπου τα εμπορεύματα πρόκειται να εισαχθούν στην Κοινότητα ή να εξαχθούν από την Κοινότητα, το όνομα του πλοίου, όνομα και διεύθυνση των εισαγωγέων, τους προμηθευτές, τον κατασκευαστή, τους μεταφορείς, τον παραλήπτη ή εξαγωγέα, τον αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, τη ναυτιλιακή εταιρεία, την αεροπορική εταιρεία, τον αριθμό πτήσης, αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού, κλπ.

Στις περιπτώσεις που τέτοιου είδους πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, διότι δεν ήταν γνωστά στον κάτοχο δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης, μπορούν να διαβιβαστούν στο αρμόδιο τελωνείο χρησιμοποιώντας τα έντυπα "Red Alert" ή " New Trend".




Σχετικά Αρχεία:
Download file type MP4Σκέψου την επόμενη φορά που θα θελήσεις ν' αγοράσεις απομίμηση1 (File Size: 11933,87Kb)
Download file type MP4Σκέψου την επόμενη φορά που θα θελήσεις ν' αγοράσεις απομίμηση2 (File Size: 12051,82Kb)


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου