Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

1. Μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε ερωτήματα που σας απασχολούν σχετικά με την μεταφορά και χρήση οχημάτων, μοτοσικλεττών σκαφών και αεροσκαφών ανατρέχοντας στην κατηγορία ΟΧΗΜΑΤΑ/ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ή πατώντας εδώ.

2. Μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε ερωτήματα που σας απασχολούν σχετικά με προϊόντα που επιβαρύνονται με Φόρους Κατανάλωσης πατώντας εδώ.

3. Μπορείτε να βρείτε την απάντηση σε ερωτήματα που σας απασχολούν σχετικά με το σύστημα ICS πατώντας εδώ.

4. Μάθετε ποια εμπορεύματα επιβαρύνονται με φόρους κατανάλωσης πατώντας εδώ.

5. Πως συμπληρώνετε τα πεδία της διασάφησης ΕΔΕ 4 για την απόδειξη του Κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων;

6. Πρέπει να πληρώσω εισαγωγικό δασμό για τα ενωσιακά εμπορεύματα που διακινούνται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο χωρίς αυτά να υπάγονται σε τελωνειακό καθεστώς;

7. Έχω αγοράσει προϊόντα από το διαδίκτυο και όταν τα παρέλαβα διαπίστωσα ότι δεν ανταποκρίνονταν σ’ αυτά που είχα παραγγείλει.
8. Μάθετε πως μπορείτε να εισάγετε ένα εμπόρευμα (από τρίτη χώρα) για επεξεργασία, επιδιόρθωση, χρήση του ως πρώτη ύλη για τη παραγωγή άλλου προϊόντος κ.α. και κατόπιν (α) να το επανεξάγετε ΧΩΡΙΣ να υποχρεωθείτε να καταβάλετε κατά την εισαγωγή του οποιουσδήποτε εισαγωγικούς δασμούς, φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ ή να εφαρμοστούν μέτρα εμπορικής πολιτικής (εκτός αν αυτά αφορούν την είσοδο στην ΕΕ) ή ακόμη και (β) να ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ την καταβολή αυτών μέχρι το τελικό προϊόν να τεθεί σε ανάλωση (Καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή).

9. Μάθετε πως μπορείτε να εξάγετε ένα εμπόρευμα (σε τρίτη χώρα) για επεξεργασία, επιδιόρθωση, χρήση του ως πρώτη ύλη για τη παραγωγή άλλου προϊόντος κ.α. και κατόπιν να το επανεισάγετε με μερική ή πλήρης απαλλαγή από την καταβολή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών (Καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή).

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας