Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Σύνδεση με τα Τελωνειακά Συστήματα

Ολοκληρωμένο σύστημα Δασμολογίου


Το δασμολόγιο είναι ένα σύστημα που επιτρέπει τον υπολογισμό της οφειλής (εισαγωγικοί δασμοί, φόροι κατανάλωσης, Φ.Π.Α και άλλες επιβαρύνσεις) σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύστημα, μέσω του TARIC, ενημερώνεται καθημερινά για όλες τις αλλαγές στα κοινοτικά μέτρα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των μέτρων που πηγάζουν από την εθνική η/και κοινοτική νομοθεσία και των μέτρων του συστήματος, θεωρούνται ως ισχύοντα τα μέτρα της νομοθεσίας.

Το ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει την ονομασία Taric. Το Taric περιλαμβάνει τα κοινοτικά και εμπορικά μέτρα που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισάγονται και εξάγονται από την Κοινότητα.

Πατείστε για να συνδεθείτε με το Ολοκληρωμένο σύστημα του Κυπριακού Δασμολογίου .Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση