Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας ΘΗΣΕΑΣ Λογότυπο Τμήματος Τελωνείου
English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:     Κάντε κλικ εδώ για εκτέλεση αναζήτησης
Ειδική Αναζήτηση          
Γενικές Πληροφορίες English
 Εκτυπωτής Εκτύπωση


1. Εισαγωγή
2. ΘΗΣΕΑΣ, Πλεονεκτήματα του συστήματος
3. Επί μέρους συστήματα του ΘΗΣΕΑΣ
4. Διασύνδεση με το σύστημα ΘΗΣΕΑΣ
5. Έντυπα
6. Επικοινωνία
7. Ηλεκτρονικά Τελωνεία
8. Δήλωση προστασίας Δεδομένων
1.Εισαγωγή

Η μηχανογράφηση συμβάλλει τα μέγιστα στην εναρμόνιση και στην ομοιομορφία των τελωνειακών διαδικασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η μηχανογράφηση βελτιώνει:


2. ΘΗΣΕΑΣ, Πλεονεκτήματα του συστήματος

ΘΗΣΕΑΣ είναι το όνομα που έχει δοθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης του Τμήματος Τελωνείων το οποίο αυτοματοποιεί τις λειτουργίες του. Το σύστημα λειτουργεί από τις 30/07/2003.

Το σύστημα ΘΗΣΕΑΣ:


3. Συστήματα του ΘΗΣΕΑ

Το σύστημα ΘΗΣΕΑΣ περιλαμβάνει τα πιο κάτω επί μέρους συστήματα:

4. Διασύνδεση με το σύστημα ΘΗΣΕΑΣ

Οι εργασιακοί εταίροι του Τμήματος, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα ΘΗΣΕΑΣ για καταχώρηση δηλώσεων στο σύστημα Δηλωτικών Εισαγωγής και στο σύστημα Εισαγωγών.

5. Έντυπα

Για έντυπα αίτησης για πρόσβαση στα διάφορα συστήματα καθώς και άλλα έντυπα του συστήματος
πατήστε εδώ.

6. Επικοινωνία

Για τα τηλέφωνα των λειτουργών που μπορούν να δώσουν βοήθεια στους χρήστες των διαφόρων συστημάτων
πατήστε εδώ.

7. Ηλεκτρονικά Τελωνεία

8. Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η διεύθυνση Εισαγωγών, Εξαγωγών και Διαμετακόμισης (IET) της OLAF (European Commission anti-fraud office) συλλέγει πληροφορίες για τις κινήσεις εμπορευμάτων για τελωνειακούς σκοπούς από το Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (ECS), το Σύστημα Εισαγωγών (Θησέας) και το Εθνικό Σύστημα για τη Διαμετακόμιση (MCC). Οι πληροφορίες αυτές αφορούν συνήθως νομικά πρόσωπα, αλλά κάποιες φορές αφορούν και φυσικά πρόσωπα. Περισσότερες πληροφορίες για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την IET θα βρείτε στη
Δήλωση Προστασίας της IET.


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας
Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης 1024 με 768 pixels

©2007 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Τελωνείων, ΘΗΣΕΑΣ
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου