Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο
 
ΘΗΣΕΑΣ

Τεχνικές Πληροφορίες

25/9/2023 – Νέα έκδοση των τεχνικών προδιαγραφών για την επικοινωνία B2G του συστήματος CY-UCC-AIS με τους οικονομικούς φορείς.

Λίστα εγγράφων
CY-UCC.AIS-TRS.Message Exchanges-20230922.docxΚατάλογος των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων και σενάρια χρήσης
CY-UCC.AIS-TRS.Message Structures-20230922.docxΑναλυτική περιγραφή των μηνυμάτων, των πεδίων τους και των σχετιζόμενων κανόνων ελέγχου
CY-UCC.AIS-TRS.Business Rules-20230922.docxΑναλυτική περιγραφή των κανόνων ελέγχου
CY-UCC.AIS-TRS.Code Lists-20230922.docxΠίνακες κωδικοποιημένων δεδομένων
CY-UCC.AIS-TRS.xsd4Traders-20230922.zipΤεχνική περιγραφή των μηνυμάτων σε μορφή XSD και δείγματα XML (στον υποκατάλογο: samples)Σημείωση: Τα δείγματα XML μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις δοκιμές του B2G backend. To μήνυμα θα πρέπει να τοποθετηθεί ως τιμή στο element που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στο B2G service (χωρίς τον <?xml> header)


Κάντε κλικ εδώ: Κατεβάστε το αρχείο τύπου ZIP fileCY-UCC.AIS.TRS_20230922.zip (Μέγεθος Αρχείου: 4720,37Kb)
Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών |

Κάντε κλικ εδώ για εκτύπωση του εγγράφου.
Εκτύπωση