English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση - Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση

Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση σημαίνει :

- Κατάργηση των τελωνειακών δασμών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
- Εφαρμογή κοινού δασμολογίου για τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ.
- Εφαρμογή κοινών κανόνων καταγωγής για τα εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ.
- Κοινός προσδιορισμός της τελωνειακής αξίας.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στις τέσσερις πιο πάνω αρχές, μεταξύ των 6 ιδρυτικών κρατών μελών της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία), οδήγησε στη δημιουργία της Τελωνειακής Ένωσης, την
1 Ιουλίου 1968, ενάμιση χρόνο νωρίτερα σε σχέση με τον προγραμματισμένο - με βάση τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957 - χρόνο.

Την 1 Ιουλίου 1968, γεννήθηκε ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο και δημιουργήθηκε η βάση για την Κοινή Αγορά.

Σήμερα, στην ΕΕ, 28 τελωνειακές υπηρεσίες εργάζονται μαζί στενά, για να προσφέρουν προστασία στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Τελωνειακή Ένωση, αποτελεί ένα από τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς, η οποία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, μόνο εφόσον υφίστανται κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα εξωτερικά της σύνορα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ότι οι 28 τελωνειακές διοικήσεις στην ΕΕ, πρέπει να δρουν ως μία και μόνη τελωνειακή διοίκηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Σήμερα, τα Τελωνεία προστατεύουν τους πολίτες, παρέχοντας την απαραίτητη προστασία στον καταναλωτή, από πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες, από προϊόντα απομίμησης, επικίνδυνα παιχνίδια και βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία τροφές, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν το εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα, διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο :

  • Στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών,
  • στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των Κρατών - Μελών της,
  • στην προστασία της ΕΕ από το αθέμιτο και παράνομο εμπόριο, προσφέροντας υποστήριξη στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • στο να καταστούν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές, μέσω σύγχρονων εργασιακών μεθόδων που υποστηρίζονται από ένα εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον.

Σήμερα στον 21ο αιώνα, τα Τελωνεία χρησιμοποιούν υψηλής τεχνολογίας τομογράφους, συστήματα πληροφορικής και αναπτυγμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να επιτύχουν τους στόχους της προστασίας των πολιτών και της διευκόλυνσης του εμπορίου. Οι επενδύσεις σε νέες μεθόδους και σε τεχνολογία της πληροφορίας, θα συνεχιστούν έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στις εργασιακές πρακτικές και την αποδοτικότητα.

Ένας από τους βασικότερους στόχους στην ΕΕ, στο παρόν στάδιο, είναι τα «Ηλεκτρονικά Τελωνεία», που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος, με πλήρης απεξάρτηση από το χαρτί. Η πρωτοβουλία αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα στα 28 Κράτη Μέλη και στους εμπόρους, να εργαστούν μαζί μέσω διαδικτύου και θα επιτρέψει στα Τελωνεία και τις επιχειρήσεις να εργαστούν καλύτερα, γρηγορότερα και πιο οικονομικά.

Συνοψίζοντας, τα τελευταία 50 χρόνια ( 1968 - 2018), τα Τελωνεία εργάζονται καθημερινά, για να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης και ασφάλειας στην Ευρώπη και θα συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση, έτσι ώστε να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, σε 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση και το ρόλο των Τελωνείων, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την επίσημη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

και https://ec.europa.eu/taxation_customs/history-eu-customs-union_en

Παρακολουθήστε το βίντεο:Τι σημαίνει για μένα Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση. (στα αγγλικά)

και άλλα βίντεο στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/avservices/video

Επισκεφθείτε επίσης την διαδικτυακή πύλη TAXEDU, ένα πιλοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωση που στόχος έχει να ενημερώσει τους νέους πολίτες της Ευρώπης για τη φορολογία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη ζωή μας. Η TAXEDU απευθύνεται σε τρεις ηλικιακές ομάδες, με αντίστοιχες στοχευμένες πληροφορίες: παιδιά, ενήλικες, νέοι ενήλικες.Εικονίδιο Διαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκών Τελωνείων
Εικονίδιο Επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ για την 40η επέτειο της Τελωνειακής της Ένωσης
Εικονίδιο Επικοινωνιακή εκστρατεία της ΕΕ για την 50η επέτειο της Τελωνειακής της Ένωσης


Σχετικά Έγγραφα:
Εικονίδιο Δελτίο τύπου ΕΕ 19/9/2019 για την έκθεση του 2018 αναφορικά με κατασχέσεις παραποιημένων προϊόντων στα σύνορα το 2018
Εικονίδιο Ενός λεπτού βίντεο - Τελωνειακή Ένωση
Εικονίδιο Report on the EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU borders and in Member States 2013-2017
Εικονίδιο Report of intellectual property rights enforcement at the EU borders in 2018. (Αγγλικά)


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων