English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

  Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Τμήμα Τελωνείων που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) και του Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ν. 125(I) του 2018).

  1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

  Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για καθορισμένο, ρητό και νόμιμο σκοπό και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

  2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

  Το Τμήμα Τελωνείων επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων του, βάσει των πιο κάτω και ειδικότερα:

  - κατά τη διαχείριση αιτήσεων για:

  · εγγραφή στο Τελωνειακό Μητρώο (EORI)
  · εξουσιοδότηση τελωνειακού πράκτορα
  · προσβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα των τελωνείων
  - κατά την διαχείριση των προσβάσεων στα ηλεκτρονικά συστήματα των τελωνείων

  - για την διατήρηση του Τελωνειακού Μητρώου (EORI) και του Μητρώου Τελωνειακών Πρακτόρων

  - για τον έλεγχο και την διαχείριση των διασαφήσεων ή/και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται στα ηλεκτρονικά συστήματα του Τελωνείου.

  3. Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας, τη Στατιστική Υπηρεσία και διάφορες άλλες υπηρεσίες της Κυπριακής Κυβέρνησης.

  4. Σε ποιον κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα δεδομένα σας δύναται να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αρχή έχει έννομη εξουσία διενέργειας ελέγχων στις δραστηριότητες του Τμήματος, περιλαμβανομένης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, έγγραφα που αφορούν στη διενέργεια συναλλαγών, δύναται να προωθηθούν στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς ελέγχου.

  5. Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

  Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή, σε φακέλους που διατηρεί το Τμήμα Τελωνείων ή/και, σε ηλεκτρονική μορφή, σε μηχανογραφικό σύστημα πρόσβαση στο οποίο έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Τμήματος Τελωνείων.

  6. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Όσον αφορά σε μηχανογραφικά συστήματα/εξοπλισμό, πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι διαθέτουν μοναδικό κωδικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Όσον αφορά στους υπηρεσιακούς φακέλους, η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται μόνο στο προσωπικό/άτομα που απαιτείται να έχει πρόσβαση για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

  7. Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

  Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, σε έντυπη μορφή στους υπηρεσιακούς φακέλους ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

  Όσο αφορά τις διασαφήσεις. η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μετά την πάροδο 7 ετών από την ολοκλήρωση του χειρισμού της κάθε διασάφησης. Ο χειρισμός της κάθε διασάφησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται, όταν δεν υφίστανται οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή απαιτήσεις των εμπλεκομένων μερών και εφόσον δεν υφίσταται οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου ή/και δικαστική διαδικασία που αφορά ή σχετίζεται με τη διασάφηση. Ως χρόνος διαγραφής των δεδομένων στους έντυπους φακέλους, θεωρείται ο χρόνος προώθησης τους στον Έφορο Κρατικού Αρχείου για καταστροφή, σύμφωνα με τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 (Νόμος 208/1991).

  Οι προαναφερόμενες χρονικές περίοδοι δύναται να παραταθούν σε περίπτωση που το επιτάσσουν αντικειμενικοί λόγοι.

  8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

  Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα στο Τμήμα Τελωνείων για πρόσβαση και διόρθωση των δεδομένων που τηρούμε σχετικά με το πρόσωπό σας.

  Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε –όπου εφαρμόζεται– συγκατάθεσή που έχετε δώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πιο πάνω. Όμως, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το αίτημα διαγραφής θα αξιολογηθεί από εμάς έναντι – μεταξύ άλλων - νομικών υποχρεώσεων ή διοικητικών ή δικαστικών διαταγμάτων που μπορεί να αντιτίθενται σε μια τέτοια διαγραφή.

  Διατηρείτε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία.

  Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  9. Συνέπειες μη παροχής προσωπικών δεδομένων

  Σε περίπτωση μη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος σας για διαγραφή ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή για εναντίωση στην επεξεργασία ή για ανάκληση της συγκατάθεσης σας, το Τμήμα ενδέχεται να μην μπορεί να χειριστεί το αίτημα σας.

  10. Περισσότερες πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cyΑρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων