English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Οχήματα - Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με προσωρινή είσοδο
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Οχήματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Με προσωρινή είσοδο

1. Γενικά
Εάν μεταφέρετε το μηχανοκίνητο όχημα σας από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό να το χρησιμοποιήσετε προσωρινά στην Κύπρο για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες το χρόνο, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε οποιονδήποτε φόρο κατανάλωσης ή ΦΠΑ. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει το αυτοκίνητο να έχει αποκτηθεί ή εισαχθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο το μεταφέρετε στην Κύπρο και να μην έχει τύχει λόγω της εξόδου οποιασδήποτε απαλλαγής ή επιστροφής του ΦΠΑ ή οποιουδήποτε φόρου κατανάλωσης. Ένα όχημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας, όταν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφο ταξινόμησης κανονικής σειράς κυκλοφορίας άλλου κράτους μέλους (δηλαδή το πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος).

2. Προϋποθέσεις
Δικαιούστε να μεταφέρετε στην Κύπρο ιδιωτικό όχημα χωρίς την καταβολή φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • είστε ο ιδιοκτήτης του ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γραπτώς από τον ιδιοκτήτη·
 • έχετε τη συνήθη κατοικία σας σε άλλο κράτος μέλος.
 • θα χρησιμοποιείτε το όχημα για ιδιωτική σας χρήση μόνο.
 • σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε κατά την παραμονή σας στην Κύπρο για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες συνεχείς ή όχι ανά δωδεκάμηνο.

«Συνήθης κατοικία» είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 185 ημερών, συνεχών ή όχι ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, στην περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

3. Διαδικασία κατά την είσοδο του οχήματος
Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται σε πληρωμή φόρου κατανάλωσης, ακόμη και αν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Τα ακόλουθα μηχανοκίνητα οχήματα υπόκεινται σε φόρους κατανάλωσης:

 • αυτοκίνητα σαλούν, όπως sedan, cabrio, estate, hatchback, coupe κλπ,
 • αυτοκίνητα παντός εδάφους (4Χ4) τύπου Jeep,
 • διπλοκάμπινα,
 • Van της δασμολογικής κλάσης 87.04 με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2032 κιλά και καθαρό χώρο φορτίου που δεν υπερβαίνει τα 2 κυβ. μέτρα,
 • μοτοσυκλέτες με κυβισμό μηχανής πέραν των 600 κυβ. εκ.

Αν μεταφέρετε από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα τέτοιο όχημα, μπορείτε να το παραλάβετε από το λιμάνι ή το αεροδρόμιο αμέσως, αφού δηλώσετε το όχημα στο τελωνειακό έντυπο τελ. 104 Ο, αντίγραφο του οποίου θα σας δοθεί από το τελωνείο. Η μέγιστη περίοδος παραμονής του οχήματος για ιδιωτική χρήση στην Κύπρο είναι έξι μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.

4. Ειδικές περιπτώσεις
Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του οχήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, εάν:

 • είστε φοιτητής στην Κύπρο, οπότε θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το όχημα καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στην Κύπρο με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών σας· ή
 • είστε πρόσωπο επιφορτισμένο με την εκτέλεση αποστολής καθορισμένης διάρκειας, οπότε το όχημα θα σας παραχωρηθεί για χρήση καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στην Κύπρο για να το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής σας· ή
 • έχετε μεταφέρει τη συνήθη κατοικία σας από άλλο κράτος μέλος στην Κύπρο και σκοπεύετε να διεκδικήσετε το όχημα με απαλλαγή, οπότε, για να μην το στερηθείτε μέχρι να υποβάλετε την αίτησή σας για την παραχώρηση της απαλλαγής και να εγκριθείτε, το όχημα μπορεί να σας παραχωρηθεί για προσωρινή χρήση μέχρις ένα μήνα.

Διευκρίνιση: «Πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση αποστολής καθορισμένης διάρκειας» θεωρούνται τα ακόλουθα:
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και έρχονται για να εργασθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως διδακτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή σε ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση διμερείς μορφωτικές συμφωνίες. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας και εφόσον διαρκεί η σύμβαση.
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και έρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία με σκοπό να εργασθούν προσωρινά σε εκτέλεση σύμβασης ορισμένου χρόνου με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, Ημικρατικό Οργανισμό, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Διεθνή Οργανισμό ή σε εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ξένο κρατικό οργανισμό ή ινστιτούτο και σε ξένες αρχαιολογικές αποστολές, νοουμένου ότι τα πρόσωπα αυτά προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται για όσο διαρκεί η σύμβαση.
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και εργάζονται προσωρινά στη Δημοκρατία ως ανταποκριτές ξένου τύπου ή ξένων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών για την κάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων.
 • Ελλαδίτες αξιωματικοί που μετατίθενται στη Δημοκρατία για χρονικό διάστημα συνήθως μέχρι δύο χρόνων για να υπηρετήσουν στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) ή στην Εθνική Φρουρά. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε δύο χρόνια.
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος και έρχονται προσωρινά στη Δημοκρατία αποκλειστικά και μόνο για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή νοσοκομεία. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρία χρόνια από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.
 • Κύπριοι διπλωματικοί προξενικοί και λοιποί υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι εξομοιούμενοι με αυτούς υπάλληλοι, που επιστρέφουν προσωρινά στη Δημοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται μέχρι πέντε χρόνια από την ημερομηνία άφιξης των δικαιούχων προσώπων στη Δημοκρατία και με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω πρόσωπα εξακολουθούν να παραμένουν προσωρινά στη Δημοκρατία για εκτέλεση υπηρεσίας.
 • Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη Δημοκρατία και σπουδάζουν στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές, μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού ή εκπαιδευόμενοι σε νοσοκομεία του εξωτερικού, εφόσον παραμένουν για σπουδές ή ειδίκευση εκτός της Δημοκρατίας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους σπουδών ή ειδίκευσης. Το δικαίωμα προσωρινής χρήσης του επιβατικού οχήματος χωρίς απαίτηση για καταβολή του φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε τρεις μήνες συνεχείς ή όχι ανά ημερολογιακό έτος.

5. Οδήγηση του οχήματος στην Κύπρο
Για να σας επιτραπεί να οδηγήσετε το όχημά σας που μεταφέρετε προσωρινά στην Κύπρο, πρέπει:
 • να κατέχετε έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής και εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας του οχήματος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λήξει η ξένη άδεια κυκλοφορίας μηχανοκίνητου οχήματος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, τότε πρέπει να καταβάλετε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα τέλη κυκλοφορίας·
 • να κατέχετε άδεια οδήγησης της χώρας σας ή διεθνή·
 • το όχημα να είναι ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες στην Κύπρο, εκτός εάν κατέχετε διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων, γνωστό διεθνώς ως πράσινη κάρτα ή αν το όχημα φέρει αριθμούς εγγραφής χώρας μέλους της Πολυμερούς Συμφωνίας Εγγύησης. Όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει την πολυμερή συμφωνία εγγύησης.

6. Όροι που πρέπει να τηρούνται μετά την είσοδο του οχήματος στην Κύπρο
Ενόσω το όχημα παραμένει στην Κύπρο:
 • δεν επιτρέπεται να το δανείσετε, πωλήσετε, ενεχυριάσετε, μισθώσετε ή διαθέσετε με οποιοδήποτε τρόπο·
 • θα το χρησιμοποιείτε αποκλειστικά για ιδιωτική σας χρήση.

7. Τερματισμός της περιόδου προσωρινής χρήσης
Πριν τη λήξη της εξάμηνης περιόδου ή τυχόν μεγαλύτερης περιόδου που σας έχει παραχωρηθεί εάν εμπίπτετε στις ειδικές περιπτώσεις, θα πρέπει το όχημα να:
 • μεταφερθεί εκτός Κύπρου· ή
 • τοποθετηθεί σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης· ή
 • καταστραφεί υπό τελωνειακή επίβλεψη· ή
 • εγκαταλειφθεί στο Τελωνείο· ή
 • τελωνισθεί, είτε με καταβολή φόρου κατανάλωσης είτε με απαλλαγή.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει να παρουσιάσετε στον αρμόδιο λειτουργό του τελωνείου το όχημά σας μαζί με το έντυπο Τελ.104O που σας είχε δοθεί κατά την είσοδο του οχήματος στη Δημοκρατία.

8. Οχήματα με πινακίδες επισκέπτη
Οχήματα που βρίσκονται στην Κύπρο και φέρουν πινακίδες επισκέπτη (V plates) και έχουν αγοραστεί στην Κύπρο χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο με την καταβολή των δασμών και φόρων.

9. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy
No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων