English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Το Τμήμα μας - Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2013
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Παγκόσμια ημέρα τελωνείων - 2013
Παγκόσμια Μέρα Τελωνείων

26 Ιανουαρίου 2013

«Καινοτομίες για τελωνειακή ανάπτυξη»


Στηριζόμενο στο Όραμα και την Αποστολή του, το Τμήμα Τελωνείων στοχεύει μεταξύ άλλων,

- στην ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα από την παρεμπόδιση και πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων μαζικής καταστροφής και άλλων αγαθών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς,

- στη διασφάλιση της είσπραξης εισαγωγικών δασμών και των άλλων φόρων για τους οποίους το Τμήμα έχει αρμοδιότητα και,

- στη μόνιμη και συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του έτσι ώστε το προσωπικό να καταστεί πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό προς όφελος του Κύπριου πολίτη αλλά και των πολιτών της ΕΕ γενικότερα.

Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Τελωνείων, είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ανάπτυξης, κάτω από το θέμα, «Innovation for customs progress» - «Καινοτομίες για τελωνειακή ανάπτυξη» σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ).

Η ανάπτυξη, αποτελούσε και πάντοτε θα αποτελεί το βασικό άξονα προς την αντιμετώπιση ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου τελωνειακού περιβάλλοντος. Αποτελεί το κλειδί για την ασφάλεια της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού , τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, τη διασφάλιση της δίκαιης και αποτελεσματικής είσπραξης εσόδων και προπαντός την προστασία της κοινωνίας από το παράνομο εμπόριο.

Τα Κράτη Μέλη του ΠΟΤ, μέσα από το πνεύμα της ανάπτυξης, ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε τομείς, όπως η ανάλυση κινδύνου, σε λύσεις που αφορούν την τεχνολογία της πληροφορικής, σε νέες μεθόδους ηγετικής, διοικητικής, στρατηγικής ικανότητας και οργάνωσης.

Το Τμήμα, καλούμενο να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θέτει στο επίκεντρο των προσπαθειών του τον πολίτη και τη συνεργασία με τους εργασιακούς του εταίρους, μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους.

Η δημιουργία αφίσας σχετικής, με το πιο πάνω θέμα περιέχει με τη μορφή φωτογραφιών, μερικές από τις καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί στο Τμήμα, εντοπίζοντας την εξέλιξη από το πριν στο μετά, δια μέσου σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών:

1. H απόκτηση κινητής ακτινοδιαγνωστικής μονάδας για τον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί κατά 50% από Κοινοτικά κονδύλια μέσα από το πρόγραμμα Technical Assistance for Law Enforcement Agencies Combating Fraud της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκόλυνε το έργο πρόληψης και καταστολής της παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων.

2. Η εκπαίδευση λειτουργών στο εξωτερικό και η σύσταση ειδικής ομάδας με ανιχνευτικούς σκύλους συνέτεινε στην πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και τσιγάρων.

3. Η αξιοποίηση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, βοήθησε στην επίτευξη του στόχου που αφορά τα «Ηλεκτρονικά Τελωνεία», για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού τελωνειακού περιβάλλοντος με πλήρη απεξάρτηση από το χαρτί.
(α) Τα μηχανογραφημένα συστήματα καταχώρησης εισαγωγών, διακίνησης και εξαγωγών με την ονομασία «ΘΗΣΕΑΣ» διευκόλυναν τους οικονομικούς φορείς, παρέχοντας προστασία και ασφάλεια στην Ευρώπη συλλέγοντας συγχρόνως στοιχεία για επεξεργασία, αξιοποίηση και έλεγχο.

(β) Το ενδοδίκτυο «ΑΤΛΑΣ», στο οποίο καταχωρούνται οδηγίες, αποφάσεις, νομοθεσίες, διαδικασίες και άλλες πληροφορίες, αποτελεί εργαλείο σημαντικότατης βοήθειας και ενημέρωσης του προσωπικού, για άσκηση των καθηκόντων του.

(γ) Η ιστοσελίδα του Τμήματος, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πολίτες και τους εμπορευόμενους σε όλα τα μέρη του κόσμου,

(δ) Το ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποίησης αρχείου «e-OAS», ένα εντελώς νέο σε εφαρμογή έργο, που στόχο έχει την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση και διεκπεραίωση των εργασιών του Τμήματος, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση χρονοβόρων διαδικασιών.

(ε) Η μελέτη υλοποίησης ιδέας για τη δημιουργία εικονικού (ηλεκτρονικού) τελωνειακού μουσείου με τη χρήση του διαδικτύου, θα προβάλλει μέσα από φωτογραφίες διαφόρων εκθεμάτων, την ιστορία, το έργο και το ρόλο του Τμήματος στην προστασία της κοινωνίας, του πολίτη, του εμπορίου, της άγριας ζωής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Τμήμα Τελωνείων, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της κάθε εποχής, στοχεύει να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, για επιτυχή επίτευξη της αποστολής και του ρόλου του.
No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων